Fakturaen på 2894 er annulert. Du vil få tilbakebetalt den innen 15. oktober om du har betalt den.

Hvis du ikke har betalt den: Se bort fra faktura og betal felleskostnadene som vanlig.
Du vil få et fakturatillegg 1. november på kr 2800 for temperatursensoren.