Det er satt ut containere i borettslaget for beboerne denne våren, hvor beboerne kan kvitte seg med ting.

Borettslaget har egne containere hele året til større mengder papp/papir og annet spesialavfall ved garasjeanlegget. El-avfall kan kastes i egen container i søppelskur mellom 233 og 235. Kontakt vaktmester for spesialavfall.