Advarsel: Ikke selg din leilighet til Solgt.no

Dette firma driver regelrett lovstridig oppkjøp av borettslagsleiligheter. Aksjeselskap har ikke lov til å eie borettslagsleiligheter. Slik leiligheter kan kun kjøpes av personer som skal bo i leiligheten.