Parkering

Tildeling og tilsyn med parkeringsplasser håndteres av styret. For å effektivisere parkeringsordningen,
har styret en fast kontaktperson. Benytt elektronisk søknadsskjema.
Pris per måned bilplass: kr 560 (reg.avgift OBOS kr 732)
Pris per måned motorsykkel: kr 100

 

Parkeringsvedtekter (se også informasjon under husordensregler § 9 parkering)

LEIEFORHOLD
Leietaker må i utgangspunktet være andelseier.

Leietaker må i utgangspunktet være juridisk eier og fulltidsdisponent av bilen. Hvis det er mange ledige plasser tillater vi også utleie til fulltidsdisponenter som ikke er juridisk eier av bilen. Med fulltidsdisponent menes at bilen kun benyttes av leietaker uten opphold gjennom hele leieperioden, og at bilen ikke «bor» eller har fast plass noe annet sted enn her i borettslaget. Dette punktet bekreftes med kopi av vognkort (side 1) og juridisk eier av bilen.

Leietaker plikter å betale leie forskuddsvis inntil leieavtalen sies opp.

Leietaker plikter å si opp leieavtalen skriftlig ved fraflytting direkte til parkering@maridalsveien.no eller skriftlig oppsigelse til vaktmester. OBOS har ikke administrativt ansvar for borettslagets parkeringsplasser. Leietaker blir derfor ikke oppsagt automatisk ved fraflytting.

Fremleie er ikke tillatt.

Leiekontrakten gjelder løpende og kan sies opp av begge parter med 1 måneds varsel. Ved oppsigelse løper kontrakten ut kommende måned. (Lang oppsigelsestid praktiseres pga. innbetaling gjennom OBOS.)

§ Eksempel 1: Hvis man sier opp parkeringsplassen 2. juli – 1.aug, løper kontrakten ut august.

§ Eksempel 2: Hvis man sier opp parkeringsplassen 2. august, løper kontrakten ut september.

Prisen på parkering kan endres med 1 måneds skriftlig varsel.

BRUK AV PARKERINGSPLASS
Kjøretøyets registreringsnummer må være meldt til parkeringsansvarlig. Dersom leietaker bytter bil, må parkeringsansvarlig få skriftlig beskjed om nytt registreringsnummer slik at parkeringsansvarlig har riktig registreringsnummer ved en eventuell kontroll.

Større reparasjoner som ødelegger asfalten skal ikke forekomme.

Plassen skal ikke benyttes til parkering av tilhengere, campingvogner, vare- og lastebiler. Bilen må være kjørbar.

Kjøretøyet skal få plass innenfor oppmerket plass. Noen av parkeringsplassene er kortere enn normalt.

Det er tillatt å parkere MC/moped sammen med bil, forutsatt at kjøretøyene parkeres innenfor oppmerket plass.

ANNET
Biler som parkeres i borettslaget uten registreringsnummer betraktes som feilparkert og kan medføre parkeringsgebyr eller borttauing på eieres egen risiko og regning. Ved korttidsparkering utenfor inngangspartier for av- og pålessing brukes urskive som legges synlig. Den får av vaktmester og kan beholdes til senere bruk. 

Styret har rett til å gi pålegg om andre forhold vedrørende bruken som ikke er nevnt.

Hvis plassen er for liten for kjøretøyet eller har grener fra trær og/eller ledninger i luftrommet over plassen, noe som kan medfører avfall fra trær og evt. avføring fra fugler, gir ikke dette fritak fra å betale administrasjonsgebyr ved bytte av parkeringsplass.