Ladestasjon for El-bil

Borettslaget har 6 ladestasjoner for el-bil og hybridbil. De er lokalisert mellom blokk 229 og 233 og er merket med skilt.

Bruk
For å bruke plassene må man være andelseier med registrert bosted i borettslaget og disponere egen bil. Kontakt vaktmester for å få utdelt urskive-skive til ladestasjonen. 
Maks ladetid er 6 timer av gangen (bilen kan stå fritt mellom 23-08). Merk at urskive og P-tillatelse fra borettslaget  være synlig i vindu, urskiven med angivelse av ankomstid.

Tilbudet er et velferdstilbud for andelseiere hvor borettslaget ikke har til hensikt å tjene penger, men dekke de kostnader borettslaget har ved drift av anlegget, herunder investeringer.

Av tekniske årsaker justeres prisen manuelt og prøver å følge den flytende prisen til enhver tid. Prisen medio november 2023 er kr 2.50
Bruken er frivillig, og borettslagets vilkår aksepteres ved bruk. Bruk i strid med borettslagets vilkår bøtelegges.
Ved spørsmål kontakt parkering@maridalsveien.no