Ladestasjon for El-bil

 Ladesystemet ble mars 2021 bygget om. Nå betales det for kwh-forbruk. Strømkapasiteten ble økt.

Det er etablert seks ladestasjoner som står mellom blokk 229 og 233. (parkeringsplassene nærmest velferdslokalet i 229). Om det viser seg at behovet strekker seg utover disse plassene, vil styret fortløpende vurdere å etablere flere ladestasjoner i borettslaget.

  • Lading skjer via appen CloudCharge. Nettsiden ladeinorge.no skal fases ut.
  • Ladestasjonen leverer 6,9 kW/time
  • Urskive og p-tillatelse fra borettslaget må være synlig i frontrute, og kan fås hos vaktmester.

  • Ladeplassene er bare for beboere i borettslaget. Vi ber om at brukere viser hensyn til medbeboere og ikke benytter ladeplassene i mer enn 6 timer av gangen (gjelder ikke over natten).

Om det er spørsmål knyttet til bruk av ladestasjonene kan dere henvende dere til parkering@maridalsveien.no eller til vaktmester. For support, kontakt Defa på 32067700.