Rehabilitering bad / flytte kjøkken

Merk: I forbindelse med alle som ønsker å rehabilitere badet har styret nå vedtatt: Det må alltid søkes om tillatelse hos Plan og bygningsetaten ved rehabilitering bad. Søknaden skal være en komplett søknad som inkluderer hele prosjektet – ikke bare rør, men alle prosjektets elementer.

2. Borettslaget gir under ingen omstendigheter tillatelse til at det legges rør eller andre installasjoner i etasjeskillet – heller ikke gjennom etasjeskillet.

SØKNAD OM Å FLYTTE KJØKKEN: DEL I   IGANGSETTELSESTILLATELSESØKNAD OM Å FLYTTE KJØKKEN: DEL II   GODKJENNING

Epost-adresse til saker som har å gjøre med rehabilitering av bad og kjøkken:

rehabilitering@maridalsveien.no

REHABILITERING AV BAD

(Oppdatert 04.10.2016)

FOR DEG SOM IKKE HAR MOTTATT ØKONOMISK STØTTE:

  • Bemerk at støtte bare gis en gang pr. leilighet.
  • Borettslaget har en ordning, hvor det gis støtte til baderoms rehabilitering med i alt kr. 30 000,-. (NB OBOS fakturerer et administrasjonsgebyr for utbetaling av støtte.)
  • For at borettslaget skal kunne gi støtte, kreves det at gjeldende våtroms normer følges – og dessuten at søker oppfyller de forutsetninger borettslaget for øvrig har utarbeidet.
  • Selv om ikke alle har rehabilitert sine bad, er det viktig å presisere at det ikke er noe pålegg i borettslaget om å rehabilitere badet. Så lenge det ikke oppstår vannskade er det naturligvis ikke pålegg om å pusse opp bad med for eksempel opprinnelig standard fra byggeåret med to-komponent epoksymembran på gulv. Dette gjelder også bad som etterfølgende har vært pusset opp etter de til enhver tid gjeldende normer og regler.
  • I praksis betyr det for eksempel at et bad med opprinnelig standard fra byggeåret uten vannlekkasje er «lovlig», mens et bad som er blitt pusset opp i 2015 i strid med nåværende baderoms norm er «ulovlig» uansett om det oppstår vannlekkasje eller ikke.
  • Andelseier bør være klar over at forsikringsselskapene kan kreve erstatning fra eiere av leiligheter med bad som er pusset opp i strid med de til enhver tid gjeldende regler. Det vil si de regler som var gjeldende da badet ble renovert. 

For deg som har en leilighet med rehabilitert bad:

Dersom du er ny andelseier og lurer på hvilke offentlige tilgjengelige dokumenter som ligger registret hos Plan- og bygningsetaten i Oslo, kan du søke på din adresse ved å gå inn på deres web-side. 

 

SØK ADRESSE: For de fleste leiligheter foreligger det en stor felles byggesak, men etter 2009, er det hovedsakelig mindre byggesaker – oftest en byggesak for hver enkelt leilighet.