Historikk

Her finner du en historisk oversikt over større vedlikehold- eller rehabiliteringsprosjekter utført i Maridalsveien Borettslag.

2023
Ferdigstilt gjesteleilighet i mv 231 C. 

 

2022
Flislegging utført i 237, 227 og 225. Oppganger pusset opp i 237
Måkeprosjekt gjennomført på alle tak, noe som skal hindre redebygging
Oppussing foretatt i velferdslokalet

2021
Helt ny webside for borettslaget lansert i mars med mer informasjon til beboerne og tjenester som lettvint betjenes av beboerne. 
Ladeplassene oppdatert med større kapasitet og endring til betaling for forbruk, ikke timer slik det var tidligere.
Flislegging ferdigstilt i alle oppganger i 233. 

2020
Ferdigstilt utleiehybel i 233 for besøkende til beboere i borettslaget. Lyssetting og planting hekk langs gjerde på stor parkeringsplass foran 225.

2019
Utskifting av gammel forbrenningsovn til varmtvann/varme med fossilt brensel til bergvarme.
Utvidelse med tre nye elbil ladeplasser ved 229C
Utvidelse av garasjeanlegget til vaktmester

2016
Ettårs kontroll av balkonger med etterfølgende utbedringer av feil. Etablering av to elbil ladeplasser ved 229C (sommeren 2016). Ny hjemmeside tilpasset PC og mobile enheter. Trappeoppgang i 225D samt kjellergang mellom 225C og C rehabilitert og malt.

2015
Nye balkonger i 227 og 237. Utearealer foran 225, 227 og 237 er tilbakestilt etter balkongbyging. Trappeoppganger malt i 235.

2014
Nye balkonger i 225, 229 og 231. Ny trapp mellom 233 og 235. Ny belysning til tilhørende gangvei. Nye drensrør lagt i skråning bak 233.

2013
Nye balkonger i 233 og 235. Oppgradering og beplantning rundt nye søppelhus. Ny gangvei forbi flaggstang. 30 nye sykkelstativer. Utbedring av belegningsstein foran inngangspartiene. Ca. 300 nye planter, byttet ut etter frostskader.

2012
Nye søppelhus. Ny brannalarm i 235 er prosjektert. Nytt anlegg for forvarming av bio-olje i fyrhuset er montert. Balkongutbygging påbegynt.

2011
Utarbeidelse av et forprosjekt for balkongutbygging. Sluttført utskiftningen av lysarmatur i fellesrom til ny miljøvennlig lysstoffarmatur i 225, 227 og 229. Ombyggingen av fyrhuset med et CO2-nøytral biofyringsolje ble ferdigstilt 2011 med etterfølgende overlevering 2012. Ombygging av utvendig 50 000 liters oljetank på baksiden av 235 D, slik at den kan brukes til Biobrensel. Tre nye 1 000 liters dobbeltisolerte innvendige oljetanker montert i fyrhuset, slik at mineralolje kan brukes som back up løsning til nytt biobrenselanlegg. Back up løsningen gjør bruk av gammelt oljefyr. (Borettslaget har i tillegg mulighet for å bruke elektrisk kraft.) Ny sirkulasjonspumpe montert i fyrhuset som back up til eksisterende frekvensstyret sirkulasjonspumpe. Rehabilitering av kjellerkorridorer i 227 og oppstart i 225. Ny Danfoss sirkulasjonspumpe (back up). 73 Maridalsveien Borettslag

2010
Utarbeidet ENØK-rapport.

Full fasaderehabilitering av blokk 237. Ferdigstillelse av syv nye sykkelrom (et i hver blokk) – samt rom for deponering av bildekk. Rehabilitering av trappeoppganger med påføring av ny gulvmaling og avretting av gulvene nederst i kjelleravsatsene igangsatt. Løpende rehabilitering av kjellerkorridorer med hvit maling på vegger og ny grå gulvmaling. Nye miljøvennlige lysstoffarmaturer er montert i kjellerne i 231, 233, 235 og 237. Prosjektering med utvidelse av vaktmestergarasjen påbegynt i forbindelse med å få Igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten med utarbeidelse av arkitekttegninger, nabovarsel mm. Etterisolering av varmtvannsforsyningen mellom blokken påbegynt. Ombygging av fyrhuset til bruk av miljøvennlig og CO2-nøytral Bio fyringsolje. Prosjektering av nye søppelhus tilrettelagt for kildesortering. Prosjekt for El-tilsyn av leiligheter med nye elektriske anlegg pågår i samarbeide med Infratek El-sikkerhet AS. Ny parkeringsautomat montert. Tyverialarmer montert i vaktmesterkontor, vaktmestergarasjen, fyrhus, styrerom og velferdslokale.

2009
Innregulering av styresystemene som overvåker varmeproduksjonen i fyrhuset. Kartleggingen av knapp 100 leiligheter som er blitt rapportert med en utilfredsstillende innetemperaturer under forrige fyringssesong. Bruk av termografering er blitt brukt til systematisk å kartlegge kuldebroer i overgangen mellom yttervegger etasjeskillene. Utbedring av feil og mangler på det elektriske anlegg i 120 leiligheter er dokumentert og godkjent i samarbeide med Alf Brustad fra Hafslund Infratek ASA. Kontroll og utbedring av jordingen med nye nedgravet jordingskabler montert til samtlige blokkene.

2008
Anlegg for pH-justering av driftsvannet i varmeanlegget. Rehabilitering av kjellerkoridorer i 231, 237 og 235 påbegynt. Utbedring av feil og mangler på det elektriske anlegg i tidligere rehabiliterte bad leiligheter. Kontroll og utbedring av jording til borettslagets fellesanlegg påbegynt. Borettslaget har fått ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten på 234 rehabiliterte bad.

2007
Kanalrens. Kontroll av det elektriske anlegget. Rehabilitering av kjeller-korridorer (blokk 225 og 229). Ny styringsenhet til elektrokjelen. Radiatorrens og utbedring av feil og mangler.

2006
Nytt ekspansjonskar og luftutskiller, samt energimålere montert i fyrhus. Innregulering av radiatoranlegget. Nytt brannvarslingsanlegg i alle oppganger og i kjeller og loftsområder (Cowens Engros AS). Nye brann-slukningsapparater (Noha AS) og batterier til brannvarslere ble delt ut til alle andelseiere. EndReduce-systemet fra 2002 utbygget med ytterligere 4 nye referanseleiligheter, slik at det nå er i alt 12.

2005
Nytt velferdslokale etablert i 227C, trappeoppganger rehabilitert, (inkl. nye taklamper, oppslagstavler og postkasser), utskiftet branndører til kjeller og loft. Etablert ett nytt vaskeri i hver blokk med Miele vask- og tørkemaskiner, samt et Internettbasert reservasjons- og kredittbetalings-system. Gårdsplassen rundt traktorgarasjen rehabilitert med ny asfalt. 74 Maridalsveien Borettslag

2004
Rehabilitert blokkenes drensrør, skiftet innvendige kloakkrør, asfalt rehabilitert / kantsteinsarbeider, nye parkeringsplasser foran 225A, rehabilitering av grøntområdene rundt blokkene (fase I), riving av garasje-anlegget ved Mor Go´hjerta barnehage. Alle kjellervinduer malt utvendig og nytt gitter montert.

2003
Rehabilitering av drensrør rundt fyrhus. Kjellervinduer malt.

2002
Byttet 50 000 liters oljetank, bygd 4 uteterasser med peis/grill. Enøk-tiltak på varmestyring (HeatLine; automatisk bytte til billigste energikilde / EndReduce; referansemåling av temperaturen i 8 leiligheter) og installert timerstyring av tørkeskap.

2001
Baderomsrehabiliteringen påbegynt og Bredbåndsfabrikken installerte bredbånd.

2000
Skiftet dørtelefoner/ringeknapper (Friedland KKO5050/Micromatic Dovre) og utskiftet opprinnelige radiatorkraner med Danfoss-termostater samt automatiske strupeventiler i kjellerne. 1 stk. ny totrinns oljebrenner påmontert DVS-oljekjeler fra 1974 av typen MS7Z. Kontroll og måling av ventilasjonsanlegget.

1999
Kabel-TV installert av Get

1997
Nye aluminiumsvinduer av typen NorDan Envridersvindu med U-verdi 1,6 W/m2 K. Brannslukningsapparater ble kontrollert av Ernst Nilsen AS.

1996
Skiftet 52 kjøkkenavløp (Wavin Asto plastrør) og varme- og kaldtvanns-ledninger til alle 199 toroms leiligheter. Det ble påmontert brannmansjetter ved hver rørgjennomføring, samt Balofix-stoppeventiler i kjøkken-benk.

1995
Ny gatebelysning med 16 lysmaster (250 W), nye entredører av typen Swedoor i lys eik (EI-30) og rehabilitert utvendige kloakkrør. Fyrhuset oppgradert med ny 12 000 kW elektrokjele, samt O2 regulator for oljekjeler av typen Micatrone MOG-1000-O2K. I tillegg ble alle varmt-vannsrør isolert i henhold til nye Enøk krav. Nye plast bunnledninger fra siste stakeluke frem til offentlig hovedledning lagt i gamle opprinnelig sementrør.

1994
Ny taksten av typen Zanda Antikk, rehabilitert gesims med katodisk beskyttelse av armeringsjern (AHEAD) og piper ble murt opp på nytt. Montert nye snøfangere av typen Zanda over alle inngangspartier. Nye baldakiner over alle inngangspartier. 33 nye takkluker i plast (Zanda) ble montert på tak.

1993
Kjellervinduer malt.

1992
Nye utgangsdører og nytt TrioVing-låsesystem. Alle ventilasjonskanaler feiet og renset. 75 Maridalsveien Borettslag

1989
Rehabilitert elektrisk anlegg med nye stigeledninger og innvendige ledninger/kontakter i alle leiligheter.

1974
Installering av 2 stk. DSV-oljekjeler i fyrhuset på hver 1500 kW, påmontert Monarch-Weishaupt totrinns oljebrenner av typen MS7VZ