Hvem kan kjøpe leilighet i Mvn borettslag

Kjøper av leilighet i borettslaget må være en juridisk person. Firmaer kan ikke stå som eier. Styret vil kun godkjenne  salg der en juridisk person står som kjøper.