Vaktmester ferie

Vaktmester har ferie til 1. august
Henvendelser til styret i denne perioden