Borettslaget har egne containere hele året til større mengder papp/papir og annet spesialavfall ved garasjeanlegget. El-avfall kan kastes i egen container i søppelskur ved garsjen. Kontakt vaktmester for spesialavfall. Ikke sett slikt avfall i søppelskurene, det betyr ekstraarbeid for vaktmester.