Fjerning av temperatursensor ved oppussing vil medføre krav om kjøp og installering av ny