Det er tillatt å parkere maks en halv time ved av- og pålessing utenfor inngangspartiene. For å unngå parkeringsbot henter du en urskive hos vaktmester som plasseres synlig i bilen. Den oppbevarer du til senere bruk.
Flyttebiler/håndverker-biler: Man får parkeringstillatelse fra vaktmester for aktuell doto.
Håndverkere kan parkere foran inngangsparti bare for av-og pålessing, med synlig parkeringstillatelse. Forøvrig må de sette bilen på parkeringsplassen midt i borettslaget.