Dette firma driver regelrett lovstridig oppkjøp ved å kjøpe borettslagsleiligheter. Aksjeselskap har ikke lov til å eie borettslagsleiligheter. Slik leiligheter kan kun kjøpes av personer som skal bo i leiligheten.I senere tid har vi opplevd at firmaet Solgt.no har kjøpt leiligheter i borettslaget for så å legge dem ut for salg rett etterpå via Enkelt oppgjør AS. Denne virksomheten bryter med OBOS sitt krav om at andelseier må være en juridisk person. Styret vil ikke godkjenne et slikt salg. Videre kan selger (andelseier) bli juridisk ansvarliggjort.
Les mer her:
https://maridalsveien.no/wp-content/uploads/2022/08/ulovlig-kjop-og-salg.docx