MONTERING AV SENSOR FOR INNETEMPERATUR OG FUKTIGHET I LEILIGHETER

Som et ledd i å spare mer energi er det vedtatt å installere en sensor som måler temperatur og fuktighet i stuen i hver leilighet.

Montasje av temperatur sensor vil gi oss en god oversikt over leiligheter som er for kalde slik at vi kan gjøre tiltak i disse og oppnå god nok innetemperatur selv med en lavere temperatur på radiatorvannet.  Dette vil gjøre at vi sparer energi samtidig som alle har det tilstrekkelig varmt.

I tillegg vil installasjonen gjøre det enklere å lokalisere feil i anlegget når enkelte beboere klager på for lav temperatur, dette medfører at det spares tid både for vaktmester og rørlegger.