MONTERING AV SENSOR FOR INNETEMPERATUR OG FUKTIGHET I LEILIGHETER

Som et ledd i å spare mer energi er det vedtatt å installere en sensor som måler temperatur og fuktighet i stuen i hver leilighet.

Montasje av temperatur sensor vil gi oss en god oversikt over leiligheter som er for kalde slik at vi kan gjøre tiltak i disse og oppnå god nok innetemperatur selv med en lavere temperatur på radiatorvannet.  Dette vil gjøre at vi sparer energi samtidig som alle har det tilstrekkelig varmt.

I tillegg vil installasjonen gjøre det enklere å lokalisere feil i anlegget når enkelte beboere klager på for lav temperatur, dette medfører at det spares tid både for vaktmester og rørlegger.

Montasje er tenkt fra uke 34 og vil pågå i ca. 4 uker.

  • Kontaktperson i hver leilighet vil bli kontaktet på sms minst 1 uke før planlagt montasje for å avtale tidspunkt.
  • Har du ikke mulighet til å være hjemme på forslått installasjonsdato, kan nøkler leveres til vaktmester. Nøkler må merkes med navn, adresse og etg.

Som bildet og skissen nedenfor viser er det en liten sensor som skal monteres på veggen.  Foretrukket plassering er ved dørkarm i stue.