Nytt om radiatorene

Nytt etter bergvarmeprosjektet: Nå kjøres det kaldt vann gjennom radiatorerne. Dersom man skrur radiatoren på fullt vil man få litt kjøleeffekt i sommerhalvåret. Dessverre oppstår det kondens når det er varmebølge som i disse dager, uke 28. Derfor er kjølingen...

Utskifting av brannslukkeutstyr 2021

Det er kjøpt inn nye brannslukkeapparater til alle leiligheter da de gamle skal erstattes. Det skjer fra slutten av mai. Apparatene vil bli satt ut foran inngangsdør til hver bolig etter en plan. Retur av det gamle vil være en del av avtalen med firmaet som leverer...

Container i borettslaget

Det er satt ut containere i borettslaget for beboerne denne våren, hvor beboerne kan kvitte seg med ting. Borettslaget har egne containere hele året til større mengder papp/papir og annet spesialavfall ved garasjeanlegget. El-avfall kan kastes i egen container i...