Elektrokonsept AS arbeider med å oppgradere ladeanlegget slik at ladekapasiteten dobles. Arbeide forventes ferdig før påske.