Det er installert nye og bedre dørpumper på alle ytterdører og på kjellerdører. Smekklås i kjellerdører er også blitt montert, så nå trenger vi ikke fysisk låse når vi går inn eller ut. Nye sikringsskinner på ytterdører er montert. Dette bidrar forhåpentlig til færre tyveriforsøk i kjellerboder og sykkelboder. Meld fra til vaktmester der det ikke fungerer som det skal med det nye systemet.