Nytt etter bergvarmeprosjektet: Nå kjøres det kaldt vann gjennom radiatorerne. Dersom man skrur radiatoren på fullt vil man få litt kjøleeffekt i sommerhalvåret.
Dessverre oppstår det kondens når det er varmebølge som i disse dager, uke 28. Derfor er kjølingen midlertidig slått av.