Generalforsamlingen 2021 vedtok å gjennomføre flislegging i alle oppganger fra kjeller til repos mellom første og andre etasje. Firmaet Knut Guttorm skal utføre flisleggingen i alle oppganger i borettslaget over to år. Oppgangene i 225, 227, 231, 233 og 237 er nå ferdig flislagt. De resterende oppgangen vil tas fortløpende i 2023. Informasjon i oppgangen vil bli gitt ved oppstart flislegging.