Generalforsamlingen 2021 vedtok å gjennomføre flislegging i alle oppganger. Firmaet Knut Guttorm skal utføre flisleggingen i alle oppganger i borettslaget over to år. Styret har valgt å starte i de blokkene som har størst slitasje. I uke 3 vil de starte opp i 237. Informasjon til beboerne i berørte oppganger vil bli hengt opp på oppslagstavlen. Nye fliser vil bli lagt fra repos mellom 1. og 2. etasje og ned til kjellergulv. Eksisterende fliser i inngangsparti blir fjernet og byttet ut. Arbeidet er ganske omfattende og vil ta noe tid. Så noen ulemper for beboerne vil det være i arbeidsperioden. Vi tror dette vil løfte inntrykket av inngangspartiene og redusere slitasje på sikt. Slitte trapper vil bli malt der flisene slutter. Se fremdriftsplan flisllegging