Generalforsamlingen 2021 vedtok å gjennomføre flislegging i alle oppganger. Firmaet Knut Guttorm skal utføre flisleggingen i alle oppganger i borettslaget over to år. Styret har valgt å starte i de blokkene som har størst slitasje. Oppgangene i 225, 227, 233 og 237 er nå ferdig flislagt fra kjeller til repos mellom første og andre etasje. De resterende oppgangen vil tas nærmere slutten av 2022.