Jernporten ved garasjeanlegget skal skiftes ut.

Jernporten ble skadet i forbindelse med påkjørsel under bergvarmeprosjektet.

Vi har fått den nye porten. Derimot venter vi på det svenske firmaet som skal utføre oppdraget. Grunnet reiserestriksjoner har dette tatt tid.

Arbeidet vil bli utført så raskt restriksjonene oppheves. Vi kan ikke bruke et annet firma grunnet forsikringsavtaler.