Utskifting av brannslukkeutstyr 2021

Det er kjøpt inn nye brannslukkeapparater til alle leiligheter da de gamle skal erstattes. Det skjer fra slutten av mai. Apparatene vil bli satt ut foran inngangsdør til hver bolig etter en plan. Retur av det gamle vil være en del av avtalen med firmaet som leverer...

Jernporten ved garasjeanlegget skal skiftes ut

Jernporten ved garasjeanlegget skal skiftes ut. Jernporten ble skadet i forbindelse med påkjørsel under bergvarmeprosjektet. Vi har fått den nye porten. Derimot venter vi på det svenske firmaet som skal utføre oppdraget. Grunnet reiserestriksjoner har dette tatt tid....

Container i borettslaget

Det er satt ut containere i borettslaget for beboerne denne våren, hvor beboerne kan kvitte seg med ting. Borettslaget har egne containere hele året til større mengder papp/papir og annet spesialavfall ved garasjeanlegget. El-avfall kan kastes i egen container i...