Det er kjøpt inn nye brannslukkeapparater til alle leiligheter da de gamle skal erstattes. Det skjer fra slutten av mai. Apparatene vil bli satt ut foran inngangsdør til hver bolig etter en plan. Retur av det gamle vil være en del av avtalen med firmaet som leverer dem. Gamle apparater du vil bli kvitt setter du utenfor vaktmestergarasjen innen 15. juni. Pris for dette vil være kr 500, som vil bli fakturert alle beboere. Følg med på oppslagstavle for informasjon når din oppgang står for tur.